Hanna Nordqvist

Projekt med Organisationer


Du söker en workshop för ditt team, anställda i ditt företag eller för studenterna på den skola eller fakultet du leder.
Jag erbjuder workshops som kombinerar verktyg från embodiment-metoder och kreativt skrivande för att ge utrymme för nya kreativa impulser och perspektiv. Mitt arbete bygger på flera års erfarenhet från träningar och workshops med organisationer och på skolor och högskolor.

Kontakta mig gärna för ett erbjudande anpassat efter sammanhang, önskemål och behov.

Eller läs om mina ordinarie workshops och behandlingsformer och se om något av dessa format skulle kunna passa.

Här länkar till några intressanta artiklar som ger stöd för vikten och värdet av embodiment för förståelse, tänkande och skrivande:

"Kroppslighet och läsintresse" av Olle Widhe

"Kroppen läser och skriver? Läsningens och skrivandets kroppslighet i ljuset av Merleau-Pontys kroppsfilosofi" av Cecilia Nielsen