Du är här för att det finns aspekter av ditt liv som du vill uppmärksamma, kritiskt reflektera över eller på annat sätt ge mer utrymme åt.

Våga ge plats åt motsägelser och tvivel.

Sätta ord på smärtsamma upplevelser och utmaningar, men också på dina djupaste önskningar och mest storslagna visioner.

Se att din unika styrka ligger i helheten av allt detta, och inte bara i berättelser om framgångar eller misslyckanden.

Hanna Nordqvist

Jag arbetar med individer, grupper och organisationer som söker nya förhållningssätt och perspektiv.

Jag visar hur man kan använda sig av kroppsliga förnimmelser för att bättre förstå och reflektera över handlingsmönster och invanda tillvägagångssätt.

Genom fysisk beröring, genom att ställa frågor och ge utrymme och tid att sätta ord på upplevelser och erfarenheter, ger jag vägledning i sökandet efter nya perspektiv och möjligheter.

Mitt arbete riktar sig till människor som längtar efter en djupare kontakt med sig själva och med världen, till dig som är intresserad av:

  • att utforska innebörden av kroppsliga förnimmelser,
  • att undersöka vad din kropp kommunicerar,
  • att ge uttryck åt önskningar, visioner, längtan och behov,
  • att känna dig fram till de steg du behöver och vill ta,
  • och att under denna process komma i kontakt med din inre styrka och återupptäcka och bevara det som är viktigt i ditt liv.

Mitt arbete är till för människor som är sökande och nyfikna. Människor som väljer att se och relatera till sig själva och världen inte som något givet och färdigt, utan som ett nät av komplexa relationer som vi om och om igen måste utforska och vårda.

Image

Ända sedan min barndom har jag drivits av en vilja att förstå. Människorna omkring mig, deras sätt att agera och röra sig, deras komplexa nät av inbördes relationer, berättelserna som delades och de outtalade spännings- och beröringspunkterna, de oväntade vändningarna och förändringarna, den plötsliga upplevelsen av djup samhörighet och förståelse, och sedan återigen distans. Hela komplexiteten av att leva i en värld full av ofattbar skönhet och smärtsamma motsägelser har aldrig slutat att fascinera och beröra mig.

Jag arbetar med kreativt skrivande, rörelse och kroppsmedvetande. Jag har mina rötter i Sverige, men är formad och inspirerad av erfarenheter och möten i olika länder och sammanhang. Tillsammans med några vänner och kollegor driver jag sedan 2014 praktiken „KörperRaum Mitte“ i Berlin där vi erbjuder olika typer av behandlingar och workshops med inriktning på kroppsmedvetande och kreativitet. Med grund i kroppsorienterade metoder, så som Grinbergmetoden och Pantarei-Approach, har jag utvecklat min egen arbetsform som också innefattar verktyg från kreativt skrivande och performance.

För mig är upplevelsen av hemhörighet i den egna kroppen en av de viktigaste nycklarna till ökad självkännedom och en djupare kontakt med andra.

Jag erbjuder enskilda behandlingar, workshops och träning samt regelbundna rörelse- och skrivträffar.

Oavsett format är syftet att skapa ett utrymme för att:

  • utforska nya perspektiv,
  • reflektera över och förhålla sig till smärtsamma eller utmanande upplevelser,
  • finna ord för det som behöver komma till uttryck,
  • och nå fram till de insikter och det mod som behövs för att kunna ta nästa steg

– i dina relationer, i din personliga eller yrkesmässiga utveckling, i din konst eller i andra delar av ditt liv.

Jag kan erbjuda: