Hanna Nordqvist

Enskilda behandlingar


I enskilda behandlingar får du utrymme och tid att med min vägledning utforska de livsteman och frågor som du själv vill fokusera på.

Under våra möten arbetar jag med fysisk beröring, ställer frågor, observerar och beskriver det jag ser. Avsikten med varje behandling är att väcka och aktivera, att återknyta till en känsla av lugn och trygghet samt att genom kroppen påminna dig om din medfödda styrka och ditt eget unika sätt att röra dig och agera, att göra motstånd och att skapa förändring.

Du är varmt välkommen att komma till en behandling med vilket ämne du vill ur ditt liv:

 • Du har upplevt en smärtsam förlust eller separation
 • Du står inför ett utmanande beslut i ditt privat- eller yrkesliv
 • Du kämpar med en kronisk smärta eller spänning
 • Du har ett projekt där du av någon anledning inte lyckas göra de framsteg du önskar
 • Du känner dig blockerad i din kreativitet eller förmåga att tänka fritt
 • Du har svårt att uttrycka dig
 • Du känner dig utmattad eller rastlös
 • Du känner dig avtrubbad eller frånkopplad från dig själv eller människorna omkring dig.
 • Eller så längtar du helt enkelt efter att för ett ögonblick bara få slappna av, känna in eller släppa efter.

Du behöver inte ens ha en medveten eller välformulerad anledning för att komma på en behandling. Kanske är du helt enkelt nyfiken att testa på, har en plötslig stark längtan efter förändring eller en diffus känsla av att det måste finnas andra sätt att förhålla sig till och uppleva livet.

Du är varmt välkommen att kontakta mig om du har frågor.
Eller helt enkelt boka en första behandling.


Boka en behandling
Image

FAQ


Hur ser en behandling ut?

Samtal och beröring är de huvudsakliga ingredienserna i mitt arbete, men varje behandling formas av den enskilda klientens intressen, behov och önskemål och kan därför se ut och upplevas väldigt olika från person till person, och även från behandling till behandling. Vid det första mötet tas för det mesta en större del av tiden upp av samtal: Jag ställer frågor, du berättar och beskriver, och tillsammans hittar vi ord och formuleringar för att rama in de aspekter av ditt liv som du särskilt vill uppmärksamma.
Efter att vi har suttit och pratat ett tag flyttar vi oftast över till massagebordet för att mer direkt bjuda in din kropp att delta i samtalet – för att beröra och uppmärksamma olika kroppsliga förnimmelser och se vad de vill kommunicera eller tillföra till de teman och frågor ur ditt liv som du vill utforska under behandlingen.


Hur ska du förbereda dig för en behandling?

Det grundläggande svaret är: Kom som du är – du behöver inte förbereda dig på något sätt. Eftersom jag ofta kommer att be dig ta en aktiv del i behandlingen, d.v.s. att ge uttryck åt dina intentioner och önskningar genom ord och rörelser (sträcka dig, trycka ifrån, skaka av…), kan det dock vara bra att ha på sig bekväma kläder och inte ha för full mage när du kommer till behandlingen.


Hur många behandlingar behövs?

Då varje tema vi tar med till en behandling är lika underbart komplext och oförutsägbart som vi själva, är det omöjligt för mig att säga i förväg hur många behandlingar du kommer att behöva för att uppnå det resultat du vill ha. I de flesta fall skulle jag rekommendera att först boka en enskild prova-på-behandling för att få en känsla för arbetet. Om du efter den första behandlingen känner att du vill fortsätta har du möjligheten att utöka till ett ”prova-på-paket” med ytterligare två behandlingar. I slutet av den tredje behandlingen sammanfattar vi tillsammans vad dessa första små impulser har gett dig och reflekterar över i vilken form och hur regelbundet det skulle kunna passa att fortsätta med ytterligare behandlingar.


Hur ofta bör du komma på behandlingar?

Det är möjligt att komma regelbundet (varje eller varannan vecka) under en viss tid eller för ett antal behandlingar för att arbeta med ett bestämt tema eller mot ett specifikt mål.

Jag kan även följa dig i en längre process över flera månader med regelbundna träffar, till exempel under en särskilt utmanande eller intensiv tid i ditt liv, där du känner behov av ett mer långvarigt och kontinuerligt stöd.

Det kan också vara så att en enda behandling är allt du behöver för stunden – till exempel för att hitta sätt att hantera ett akut smärttillstånd, för att samla kraft inför ett viktigt beslut eller möte, för att bearbeta en utmanande upplevelse, för att få hjälp att slappna av och återställa känslan av kontakt med dig själv.

Kanske bestämmer du dig för att helt enkelt komma för enstaka behandlingar under perioder när du känner att du har behov av det. Eller också väljer du att komma på några behandlingar då och då, för att påminnas om insikter du fått, för att ta itu med ett nytt ämne som har uppkommit eller för att arbeta vidare med ett ämne vi redan har berört under tidigare behandlingar.

Allt är möjligt och individuellt anpassningsbart beroende på din situation och vad du vill uppnå genom behandlingarna.


Vad kostar en behandling?

En enskild behandling är 60–70 minuter (första behandlingen 80–90 minuter) och kostar 80 euro.

Jag erbjuder även rabatterade behandlingspaket:

 • ”Prova-på-paket” (de tre första behandlingarna) för 180 euro. Gäller i 1 månad.
 • Fem behandlingar för 350 euro. Gäller i 4 månader.
 • ”Behandlings-prenumeration” med minst 2 behandlingar per månad på en fast veckodag och tid i minst 4 månader för 60 euro per behandling.

Ta gärna kontakt med mig om du känner att du kan ha nytta av behandlingar, men har svårt att bekosta dem för tillfället. Vi kan tillsammans se vad som är möjligt när det gäller betalning.


Digital behandling - Är det möjligt att arbeta med kroppsorienterade metoder online?

Innan corona-pandemin skulle jag ha tvivlat på att en behandling online överhuvudtaget kunde komma nära en behandling med direkt beröring. Jag tror fortfarande att det beror på individuella behov och mål om behandlingar online är ett alternativ eller inte. Erfarenheterna jag gjorde under pandemiåren har dock fått mig att inse att det till och med finns vissa fördelar med att få behandlingar online:

Det gör det tydligare att de förändringar som sker inte är något jag som kroppsterapeut "gör" utan något som händer i dig - något som du är aktiv i.
Behandlingarna upplevs inte i ett neutralt praktikrum, utan mitt i din omgivning och vardag. Detta kan visserligen innebära att det finns distraktioner runt omkring, men det kan samtidigt fungera som en konkret påminnelse om vad det är du vill förändra och om din förmåga att göra det: Om du lyckas öppna dig för nya perspektiv, skapa förändring i belastande sinnestillstånd och kroppsliga symptom och aktivera olika krafter och förmågor på en så kort tid som under en behandling – vad hindrar dig då från att kunna göra det även vid andra tillfällen under din dag?
Ytterligare en positiv aspekt är att det digitala rummet ger dig möjlighet att få en behandling även om du inte kan komma till vår praktik i Berlin. Jag får chans att vara i förbindelse med dig även om du råkar befinna dig på andra sidan jordklotet.

Nyfiken på att testa?

Boka en online-behandling


Har du fortfarande några frågor som jag inte svarat på här?

Jag svarar gärna på mer specifika frågor vid en första behandlingsträff eller i ett gratis femtonminuters-samtal.

Boka en behandling eller kontakta mig för att boka ett gratis femtonminuters-samtal

DISCLAIMER: Vad mitt arbete kan och inte kan erbjuda

Även om mitt arbete syftar till att hjälpa människor att komma i kontakt med sina egna krafter och förmågor och att öka deras medvetenhet om sina egna behov, är det ingen medicinsk behandling. Som praktiker ställer jag ingen medicinsk diagnos, och jag behandlar inte heller fysiska eller psykiska problem. Mitt arbete kan inte och är inte avsett att ersätta sådan professionell rådgivning och behandling, och ger inte heller någon garanti för tillfrisknande.

All medicin som tas före eller under processen bör tas enligt anvisningar från din läkare, och förändringar i medicinering eller behandling bör endast övervägas i samråd med din läkare. Om du märker några allvarliga förändringar i din hälsa under eller efter en behandling är det viktigt att du informerar mig om detta och klargör med din läkare eller medicinska rådgivare. • „The most important thing: I can breathe! Breathing is no longer a threat to me, not something bothersome to do. I can breathe in any part of my body.
  For me, breathing now means: strength and power, freedom and letting go, I can now travel and dream with my breathing. WOW!“

  – Petra
 • „Hanna supported me in a difficult time after a separation. I discovered that life can be much more than my thoughts, that pain and joy are really close together sometimes and that I have a choice, if I want to look at the bright or the dark side of life. Thank you Hanna for your magic hands, your words, your humor and your way of being a practitioner. It’s wonderful!“

  – Anna S.
 • "Especially important for me was to experience how dancing and shaking and feeling can free words, wake up the mind, make vision clearer and inspire me."

  - Lilly
 • „What really impressed me was the calming work with the body. The way that I can experience the effect in my body through foot and leg massage and use that in order to feel more liberated also in my mind.“

  – Susi